Genzyme Norge HomeKontaktGenzyme Corporate Home
OM OSS
BEHANDLINGSOMRÅDER
PRODUKTER
Genzyme

OM OSS
Genzyme i Norden
Genzyme Biosurgery
Karriere og Jobb
Genzyme Forskning og Utvikling
Genzyme Globalt


To nye MS-medikamenter lanseres i Norge15-11-2013

Medisinske gjennombrudd i MS-behandlingen

Lanseringen av to nye MS-medikamenter på det norske markedet representerer et betydelig fremskritt innen behandling av multippel sklerose. Nå kan mennesker med MS erstatte sprøyter med tabletter, og de med aktiv MS-sykdom får et nytt effektivt behandlingsalternativ.

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av MS. Rundt 8000 nordmenn lever i dag med MS, og årlig blir om lag 300 nye mennesker diagnostisert med sykdommen. Eksperter på behandling av multippel sklerose mener vi står overfor et medisinsk gjennombrudd innen behandlingen av sykdommen når de nye medikamentene Aubagio og Lemtrada lanseres i november.

Tablett erstatter sprøyte

Førstelinjebehandling av MS har frem til i dag bestått av fem medikamenter som må settes ved hjelp av sprøyter. Med lanseringen av Aubagio, får MS-pasienter et alternativ til den tradisjonelle injeksjonsbehandlingen. Aubagio tas som tablett én gang om dagen og gir dermed mennesker med MS muligheten til en enklere og bedre hverdag.

Aubagio® (teriflunomide) 14 mg, er en én gang daglig, oral behandling for voksne pasienter med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Over 5000 mennesker med MS har testet ut medisinen, og studier har vist at Aubagio bremser funksjonshemmingen, og reduserer antall attakker med inntil 36 prosent.

Våre undersøkelser viser at 87 prosent av norske MS-pasienter foretrekker tablettbehandling fremfor sprøytebehandling. Vi vet at mange med MS synes det er svært belastende å sette sprøyter og at dette på sikt fører til at mange faller ut av behandlingen. Nå blir et medikament i tablettform tilgjengelig i førstelinjebehandling, og det er ikke noe tvil om at hverdagen vil bli langt enklere for en rekke MS-pasienter,” sier Lars Ole Hammersland, styreleder i MS-forbundet.

Reduserer funksjonshemming

To medikamenter har frem til i dag vært tilgjengelig for norske MS-pasienter i andrelinjebehandling. Nå lanseres Lemtrada, et medikament som representerer en helt ny måte å behandle aktiv MS på.

Lemtrada (alemtuzumab) gis intravenøst til behandling av voksne pasienter med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske eller bildediagnostiske funn.

Lemtrada representerer en helt ny behandlingsmetode og en ny virkemåte som antas å rebalansere immunsystemet hos personer med MS. Medikamentet gis én gang i året i to år. Første år i fem påfølgende dager, og andre år i tre påfølgende dager. Etter tre år viser studier at åtte av ti pasienter (80 %) ikke trenger flere behandlinger.

Lemtrada kan vise til et omfattende forskningsprogram på over syv år, hvor to av tre studier har vist at medikamentet, som eneste MS-legemiddel, reduserer funksjonshemming i forhold til dagens injeksjonsbehandling (interferon b-1a). Denne effekten varer i flere år, selv om behandlingen avsluttes etter 2 år.

Det er et stort fremskritt i MS-behandlingen at vi nå får to nye medikamenter. Det øker betydelig mulighetene for å finne den riktige behandlingen til den enkelte pasienten når man har flere å velge mellom. Introduksjonen av Lemtrada er et gjennombrudd i behandlingen siden man får et preparat som har en effekt som stabiliserer sykdommen i mange år etter at behandlingen er gitt. For unge pasienter tidlig i sykdomsforløpet åpner det seg nå muligheter for virkelig å kunne effektivt bremse sykdomsutviklingen – og det er meget gode nyheter,” sier seksjonsoverlege dr.med. Elisabeth Gulowsen Celius ved Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål.

For mer informasjon, kontakt:

Berit Landsend-Holo
Business Unit Lead MS/Market Access Norge
Mob: 95 26 52 49
E-post: berit.landsend@genzyme.com
 
Ved medisinske henvendelser ta kontakt med:
Eva Laudon-Meyer
Ass.Medical Director Genzyme NoBa
Mob: +46 70 284 74 80
E-post: eva.laudon-meyer@genzyme.com
 
Fakta

Viktig sikkerhetsinformasjon om Aubagio (teriflunomid):

Aubagio produktmerking inkluderer risiko for levertoksisitet og teratogenisitet. (basert på dyrestudier). I kliniske MS studier har forekomsten av alvorlige bivirkninger på Aubagio vært på linje med placebo. De vanligste bivirkninger assosiert med Aubagio hos MS pasienter inkluderer lett forhøyede ALT nivåer, hårtynning, diare, influensa, kvalme og parestesier. Teriflunomid er en aktiv metabolitt av leflunomide, som er indisert for behandling av reumatoid artritt. Alvorlig leverskade inkludert fatal leversvikt har vært rapportert hos pasienter behandlet med leflunomide.

Leflunomide har omtrent 2.1 millioner pasientårs erfaring innen reumatoid artritt siden lansering.

Aubagio er kontraindisert for pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon, gravide kvinner og fruktbare kvinner som ikke benytter pålitelig prevensjon, ammende kvinner, pasienter med immunsvikt, pasienter med signifikant nedsatt benmargsfunksjon eller signifikant anemi, leukopeni, neutropenia eller trombocytopeni, pasienter med alvorlig aktiv infeksjon, pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon som undergår dialyse, og pasienter med hypoproteinemi.

For mer fullstendig informasjon om Aubagio – se link
 
Viktig sikkerhetsinformasjon om Lemtrada (alemtuzumab):

Alvorlige autoimmune sykdommer slik som immunologisk trombocytopeni (ITP), glomerulonefritt og thyreoideasykdommer kan forekomme hos pasienter som får Lemtrada. ITP og glomerulonefritt forekommer sjelden. Thyreoideabivirkninger (hypertyreose og hypotyreose) er ofte observert hos pasienter behandlet med Lemtrada. Alvorlige thyreoideabivirkninger var uvanlig. Et omfattende overvåkingsprogram med hyppige blodprøver vil bli implementert for å støtte tidlig deteksjon og behandling av disse autoimmune hendelsene.

De vanligste bivirkningene av Lemtrada er infusjonsrelaterte reaksjoner (inkludert hodepine, utslett, feber, kvalme, urticaria, kløe, rødme og tretthet), infeksjoner (øvre luftveier og urinveiene), lymfopeni og leukopeni.

Lemtrada er kontraindisert hos pasienter med HIV-infeksjon (humant immunsviktvirus).

For mer fullstendig informasjon om Lemtrada – se link

Om Genzyme, et Sanofi-selskap

Genzyme har vært ledende innen utvikling og levering av transformative behandlinger for pasienter som lider av sjeldne og spesielle udekkede medisinske behov i over 30 år. Vi når målene våre gjennom verdensledende forskning og med våre medarbeideres medfølelse og engasjement. Med fokus på sjeldne sykdommer og multippel sklerose ønsker vi å ha en positiv effekt på livet til pasientene og familiene vi er der for. Det målet leder og inspirerer oss hver eneste dag. Genzymes portefølje med transformative behandlinger, som markedsføres i land over hele verden, representerer banebrytende og livreddende fremskritt innen medisinen. Som et Sanofi-selskap får Genzyme fordeler via innsikten og ressursene til en av verdens største farmasøytiske selskaper, som har en felles forpliktelse for å forbedre pasienters liv. Les mer på www.genzyme.com.

Om Sanofi

Sanofi, en global og mangfoldig helseaktør, oppdager, utvikler og distribuerer terapeutiske løsninger som er fokusert på pasientbehov. Sanofi har sin kjernestyrke innen helsevesenet med syv vekstplattformer: diabetesløsninger, humanvaksiner, innovative medisiner, forbrukerhelse, nye markeder, dyrehelse og nye Genzyme. Sanofi er notert på børsen i Paris (EURONEXT: SAN) og i New York (NYSE: SNY).

Genzyme Norge


24-11-2014 - European CHMP Adopts Positive Opinion for Genzyme’s Cerdelga® (eliglustat) Capsules
05-11-2014 - Genzyme Announces Enrollment of First Patient in Phase II Vatelizumab Trial in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis
22-08-2014 - FDA Approves Genzyme’s Cerdelga (eliglustat) Capsules - Only First-Line Oral Treatment for Adult Gaucher Disease Type 1
28-05-2014 - Genzyme Recognizes Sixth Annual World MS Day
12-12-2013 - FDA Grants Priority Review for Genzyme’s Cerdelga™ (eliglustat), an Investigational Oral Therapy for Gaucher Disease - - Second Major Regulatory Filing Following EMA Acceptance in Late October -
15-11-2013 - To nye MS-medikamenter lanseres i Norge
19-09-2013 - Europeiske legemiddelmyndigheter/EU-kommisjonen godkjenner Lemtrada™ (alemtuzumab), medikament for behandling av multippel sklerose
03-09-2013 - Europeiske legemiddelmyndigheter/EU kommisjonen godkjenner Aubagio® (teriflunomide), en gang daglig, oral behandling for pasienter med MS
28-06-2013 - Genzyme Receives Positive CHMP Opinion for LEMTRADA™ (alemtuzumab) in Europe
29-05-2013 - Genzyme Celebrates Fifth Annual World MS Day
25-04-2013 - Once-daily AUBAGIO® Delayed Onset of Clinically Definite Multiple Sclerosis (MS) in TOPIC Study
22-03-2013 - Effect of Genzyme’s LEMTRADA Maintained in Patients Beyond Two-Year Pivotal MS Studies
13-03-2013 - Multiple Presentations Highlight Continuing Progress of AUBAGIO and LEMTRADA Programs
27-02-2013 - Genzyme Receives Company Award from European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS)
26-02-2013 - Genzyme Recognizes International Rare Disease Day with Global Awareness Programs and Launch of Third Annual Patient Advocacy Leadership (PAL) Awards
21-02-2013 - Genzyme Announces Positive New Data from Two Phase 3 Studies for Oral Eliglustat Tartrate for Gaucher Disease
01-11-2012 - Genzyme Announces Publication of LEMTRADA (alemtuzumab) Pivotal Studies in The Lancet.
09-10-2012 - Genzyme to Present New Data from AUBAGIO® and LEMTRADATM Clinical Development Programs at ECTRIMS
17-09-2012 - FDA Approves Genzyme’s AUBAGIO® (teriflunomide), a Once-Daily, Oral Treatment for Relapsing Multiple Sclerosis
28-02-2011 - International Rare Disease Day
16-02-2011 - Sanofi-aventis to Acquire Genzyme
13-10-2010 - Genzyme’s Alemtuzumab Shows Sustained Reduction in Relapses and Disability in Five-Year Review of MS Patients from Phase 2 Trial


 

  © 2008 Genzyme. All Rights Reserved. Webmaster