Genzyme Norge HomeKontaktGenzyme Corporate Home
OM OSS
BEHANDLINGSOMRÅDER
PRODUKTER
Genzyme

OM OSS
Genzyme i Norden
Genzyme Biosurgery
Karriere og Jobb
Genzyme Forskning og Utvikling
Genzyme Globalt


Genzyme Biosurgery

Genzyme Biosurgery er ledende innenfor utvikling av nye bioterapeutiske og biomaterielle produkter.

Genzyme Biosurgery A/S er en produksjonsvirksomhet i København, Danmark, der MACI® produseres og leveres til hele Europa.

Under produksjonsprosessen av MACI® dyrkes autologe kondrocytter (pasientens egne celler), som deretter legges på en bruskvevsmembran og implanteres i pasientens leddbruskslesjon.

Les her for mer informasjon om MACI®.KONTAKT:

Genzyme Norge

Besøkadresse:

Prof. Kohts vei 5-17
PO Box 133
1366 Lysaker

Tel: +47 67 10 71 00
Fax: +47 67 10 71 01

info.nordic@genzyme.com

For medisinske forespørsler og henvendelser:

info.medical@genzyme.com

 

  © 2008 Genzyme. All Rights Reserved. Webmaster