Genzyme Sverige HomeKontaktGenzyme Corporate Home
OM OSS
BEHANDLINGSOMRÅDEN
PRODUKTER
Genzyme

BEHANDLINGSOMRÅDEN
Multipel Skleros
Symptom & Diagnos
Gauchers Sjukdom
Fabrys Sjukdom
MPS I
Pompes Sjukdom
Familjär Hyperkolesterolemi (FH)
Artros & Ledskador
Sköldkörtelcancer


Om Multipel Skleros

I Sverige lever ca 17 500 personer med multipel skleros (MS) och det diagnostiseras 500-600 nya fall per år. De flesta får diagnosen när de är mellan 20 och 50 år och ca 2 av 3 med MS är kvinnor.

Orsaken till MS är ännu inte fullständigt klarlagd men man anser att MS är en autoimmun sjukdom. Autoimmun betyder att kroppens immunsystem, eller försvarssystem, av okänd orsak angriper sin egen vävnad. Vid MS angriper immunsystemet nervvävnad i det centrala nervsystemet (CNS), som utgörs av hjärna och ryggmärg. Nervfibrerna (axonerna) i CNS är omgivna av ett vitt fettlager, myelin, och vid MS bryts myelinet ner och skadas. Då myelinet har stor betydelse för hur snabbt en nervsignal förmedlas från hjärnan och vidare ut i kroppen kan skadat myelin innebära att dessa signaler inte kommer fram och personen drabbas av olika symptom. Beroende på var i CNS skadan har uppstått upplevs symptomen som funktionsstörningar, t.ex. gångsvårigheter eller balansproblem.


KONTAKT:

Genzyme Sverige

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm

Tel: +46 (0) 8 634 50 00
Fax: +46 (0) 8 634 50 01

info.sweden@genzyme.com


För medicinska frågor och hänvisningar:


info.medical@genzyme.com

 

Lindhagensgatan 120, 112 51 Stockholm - Tel: +46 (0)8 634 50 00
  © 2008 Genzyme. All Rights Reserved. Webmaster